Mestring af egen sundhed

Nu tilbyder vi op mod 14 gratis workshops og foredrag, der skal hjælpe dig, som er senior, til et aktivt og sundt seniorliv. Du kan læse om hvert enkelt tilbud herunder.

Aktivt medborgerskab

Redskaber, tanker og idéer til det aktive medborgerskab og det gode frivilligmiljø i praksis. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Ensomhed blandt ældre

Forebyggelse eller imødegåelse af uønsket ensomhed via viden om emnet samt erfaringsudveksling mellem deltagerne. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Kærlighed og intimitet i den tredje alder

Målet er at give deltagerne indsigt i, hvad de selv kan gøre for at (for-) blive seksuelt aktive. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Bevæg dig og bevar dig

Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Hjælpemidler - hvad finder der og kan det hjælpe mig?

Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Madklub for mænd

Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Demens - rammer ikke kun naboen

Målet er at give deltagerne indsigt i, hvad de selv kan gøre for at nedsætte deres risiko for at udvikle en demenssygdom. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Hvad er et aktivt ældreliv?

Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Mental sundhed, trivsel og søvn

Målet er, at der skabes refleksion og samtale, som sætter initiativer i gang, der kan være med til at øge mental sundhed og trivsel både, for den enkelte og medborgerne i lokalsamfundet. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Nyt motionstilbud til en mere aktiv hverdag

Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Senior - uden ganghjælpemidler

Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Spis dig sund og frisk - også i en sen alder

Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Klik her og læs mere om tilbuddet

Sundhedsbussen rykker ud

Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Hensyntagende træning - et skånsomt motionstilbud

Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Klik her og læs mere om tilbuddet.