Hvad er KOM & KVIT?

Sundhedshusets rygestoptilbud tager udgangspunkt i KOM & KVIT. Et rygestopforløb udviklet af Kræftens Bekæmpelse.

Kom & Kvit

Kom & Kvit er et gratis tilbud, hvor du enten på hold eller individuelt får sammensat et specifikt forløb, som skal hjælpe dig til at blive røgfri.

 

For at bevare motivation holder vi ugentlige temamøder for dig, der er i gang med et gruppeforløb. Her møder du andre, som også ønsker at blive røgfrie. På møderne snakker vi blandt andet om:

  • Hvordan du tager styringen
  • Hvordan nikotin påvirker din krop
  • Hvordan du motiverer dig selv
  • Hvordan du holder dit rygestop
  • Og mange andre spændende emner